Міністерство молоді та спорту України уклало угоду із профільною профспілкою

Галузева угода між Мінмолодьспорт та Всеукраїнською професійною спілкою спортсменів, працівників сфери фізичної культури та спорту, молодіжної політики та національно-патріотичного виховання буде розраховано на чотири роки – з 2021 по 2025 роки.

Підписання зазначеного документу передбачено Законами України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», а також «Про соціальний діалог в Україні».


Для Міністерства молоді та спорту України укладання договору з профільною профспілкою відбулось вперше. До цього часу Галузеві угоди підписувались із Профспілкою працівників культури України.

Новоутворена угода набере чинності з 8 лютого 2021 року.


Зазначимо, що співпраця з профільною профспілкою дозволить регулювати галузеві норми щодо нормування і оплати праці, встановлювати для підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі); а також встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці і зайнятості; трудових відносин; умов і охорони праці тощо.

Нашi партнери