Херсонська обласна громадська організація "Херсонська обласна федерація риболовного спорту"

м. Херсон, вул. 1 Текстильна, 1.
E-mail:alkoboss@ukrpost.ua


Керівник - Коноваленко Олег Федорович
050-315-63-50

Види спорту
Риболовний спорт

Херсонська обласна громадська організація “Херсонська обласна федерація риболовного спорту” (скорочено ХОГО “ХОФРС”) є неприбутковою  обласною  громадською  організацією, яка об'єднує громадян України на основі спільності інтересів.
Діяльність Федерації, яка має статус місцевої, поширюється на території Херсонської області.
Федерація  набуває право юридичної особи з моменту її державної реєстрації в порядку встановленому чинним законодавством. Федерація  має необхідні рахунки в банківських установах, самостійний баланс та відокремлене майно. Федерація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові, немайнові права та обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
Федерація має печатку, штампи, бланки зі своєю назвою, символіку та іншу атрибутику, затверджену правлінням Федерації.

 

 

 

 

 

сайт:  ksfrs.org.ua

Основною метою діяльності Федерації є сприяння розвитку риболовного спорту в Херсонській області та захист законних соціальних, економічних, спортивних та інших спільних інтересів її членів.

Завданнями Федерації є:
- сприяння розвитку риболовного спорту, підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному розвитку особи, зміцнення здоров'я, формуванню здорового способу життя,
- сприяння розробці і реалізації програм підготовки спортсменів високого класу з метою участі спортсменів в національних та міжнародних змаганнях,
- розвиток і зміцнення зв'язків з іншими  федераціями риболовного спорту, асоціаціями, об'єднаннями, сприяння активній діяльності своїх представників у національній та міжнародних спортивних організаціях та об'єднаннях,
- пропаганда та сприяння популяризації риболовного спорту, як форми масового відпочинку і зміцнення здоров'я громадян.

Для досягнення мети та завдань Федерація в установленому законом порядку:
- розробляє і сприяє реалізації програм розвитку риболовного спорту в Херсонській області;
- організовує проведення змагань з риболовного спорту;
- підтримує зв'язок з органами державного управління фізичною культурою та спортом;
- виступає з ініціативами та вносить пропозиції з питань співробітництва з розвитку риболовного спорту до органів законодавчої та виконавчої влади;
- вільно розповсюджує інформацію про свою діяльність;
- засновує засоби масової інформації;
- сприяє виготовленню офіційної, нагородної та сувенірної продукції з символікою Федерації, спортивного інвентарю та обладнання.

Членство в Федерації є добровільним індивідуальним та фіксованим.
Індивідуальними членами Федерації можуть бути громадяни України,які досягли 14 років і визнають статут Федерації, сплачують членські внески та приймають участь у діяльності Федерації.
Вступ до Федерації здійснюється на підставі письмової заяви, яка подається до Правління Федерації.

Почесними членами Федерації можуть бути громадяни, які внесли значний внесок у розвиток риболовного спорту.

Вищим керівним органом  Федерації є загальні Збори, які скликаються не рідше ніж один раз на рік і є правочинними , якщо на них присутні 2/3 обраних делегатів. Звітно-виборчі Загальні збори проводяться один раз на три роки.
 

Рішення з питань ліквідації та реорганізації і внесення змін і доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами, якщо за них проголосувало не менше 2/3 числа обраних делегатів.

Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання, пов'язані з діяльністю Федерації.    
В період між Змаганнями зборами роботою   Федерації керує Правління.  Засідання Правління скликаються Головою, коли це потрібно, але не рідше, ніж один раз ніж на чотири місяці.
Голова правління  Федерації обирається на звітно-виборчих зборах Загальних зборах терміном на 3 роки.

З метою виконання статутних завдань  Федерація може здійснювати необхідну господарську та комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій  та установ з правом юридичної особи.
(Матеріали та фотографії з сайту ХОГО "Херсонська обласна федерація риболовного спорту")


 
 


Як знайти:
050-315-63-50

Фото:

Нашi партнери