Затверджено державні стипендії для видатних діячів фізичної культури і спорту

Президент України Віктор Янукович затвердив державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери. Відповідний Указ за № 906/2011 Глава Держави підписав 10 вересня 2011 року.
Як зазначено в тексті документа, починаючи з 30 вересня 2011 року встановлюються 1200 державних стипендій для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, інформаційної сфери, в тому числі:

1) дворічні:
100 державних стипендій для видатних діячів науки;
100 державних стипендій для видатних діячів освіти;
200 державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва;
150 державних стипендій для видатних діячів охорони здоров'я;
75 державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту;
50 державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери;

2) довічні для осіб, які досягли сімдесятирічного віку:
100 державних стипендій для видатних діячів науки;
100 державних стипендій для видатних діячів освіти;
200 державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва (у тому числі 20 довічних державних стипендій для лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка);
50 державних стипендій для видатних діячів охорони здоров'я;
25 державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту;
50 державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери.

Розмір державних стипендій становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Указом також затверджено Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери.
У затвердженому Положенні зокрема йдеться, що Державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери призначаються з метою стимулювання їх творчої праці, засвідчення видатних особистих досягнень.

Фінансування видатків, пов'язаних із виплатою державних стипендій визначає Кабінет Міністрів України у проектах Державного бюджету України.

Державні стипендії виплачуються щомісячно, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому набрав чинності указ про їх призначення. Виплата державних стипендій проводиться за місцем роботи або місцем проживання стипендіата.


ПОЛОЖЕННЯ
про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери

1. Державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери призначаються з метою стимулювання їх творчої праці, засвідчення видатних особистих досягнень.

2. У межах установленої загальної кількості 1200 державних стипендій призначаються:

1)  дворічні державні стипендії:
100 державних стипендій для видатних діячів науки;
100 державних стипендій для видатних діячів освіти;
200 державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва;
150 державних стипендій для видатних діячів охорони здоров'я;
75 державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту;
50 державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери;

2) довічні державні стипендії:
100 довічних державних стипендій для видатних діячів науки;
100 довічних державних стипендій для видатних діячів освіти;
200 довічних державних стипендій для видатних діячів культури і мистецтва (в тому числі 20 державних довічних стипендій для лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка);
50 довічних державних стипендій для видатних діячів охорони здоров'я;
50 довічних державних стипендій для видатних діячів інформаційної сфери;
25 довічних державних стипендій для видатних діячів фізичної культури і спорту.

Дворічні державні стипендії, зазначені у підпункті 1 цього пункту, можуть призначатися повторно.

Довічні державні стипендії, зазначені у підпункті 2 цього пункту, призначаються особам, які досягли сімдесятирічного віку.

Особі може бути призначена і виплачуватися одночасно лише одна державна стипендія.

3.       Державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, інформаційної сфери (далі – державні стипендії) призначаються указом Президента України.

4. На здобуття державних стипендій може бути висунуто наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, діячів культури і мистецтва, медичних та фармацевтичних працівників, діячів фізичної культури і спорту, інформаційної сфери за особистий вагомий внесок у розвиток науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, багаторічне сумлінне виконання професійних обов'язків, високий професіоналізм.

При цьому враховується також наявність наукових публікацій, підручників, державних нагород, почесних звань, результатів інтелектуальної творчої діяльності тощо.

Не висуваються на здобуття державних стипендій особи, які в установленому порядку отримують довічну плату за звання дійсного члена або члена-кореспондента Національної академії наук України та галузевих академій наук.

5. Висування кандидатів на здобуття державних стипендій здійснюють центральні та місцеві органи виконавчої влади, президії Національної академії наук України та галузевих академій наук, заклади та установи охорони здоров'я, освіти, культури, вчені, педагогічні, художні та інші ради таких закладів і установ, творчі спілки, національні спортивні федерації, інші громадські організації шляхом внесення своїх пропозицій щодо кандидатур на отримання державних стипендій:

1) стосовно діячів науки – до Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України;

2) стосовно діячів освіти, фізичної культури та спорту – до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

3) стосовно діячів культури і мистецтва – до Міністерства культури України;

4) стосовно діячів охорони здоров'я – до Міністерства охорони здоров'я України;

5) стосовно діячів інформаційної сфери – до Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

6. Конкурсний відбір кандидатів проводять комісії, які утворюються в центральних органах виконавчої влади, зазначених у підпунктах 1 – 5 пункту 5 цього Положення.

За результатами конкурсу відповідні центральні органи виконавчої влади вносять свої пропозиції щодо кандидатур на одержання державних стипендій до Кабінету Міністрів України.

7. Кабінет Міністрів України узагальнює подані пропозиції стосовно кандидатур на одержання державних стипендій, готує і вносить на розгляд Президента України відповідний проект указу Президента України.

Проекти указів Президента України про призначення державних стипендій вносяться на розгляд Президента України двічі на рік – до 30 березня та до 30 вересня.

8. Державні стипендії виплачуються щомісячно, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому набрав чинності указ про їх призначення. Виплата державних стипендій проводиться за місцем роботи або місцем проживання стипендіата.

9.  разі смерті стипендіата виплата державної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат.

Центральні органи виконавчої влади, зазначені у підпунктах 1–5 пункту 5 цього Положення, за пропозиціями яких було призначено державні стипендії, повідомляють у десятиденний строк орган, до якого було внесено таку пропозицію, про смерть стипендіата.

10. Фінансування виплат державних стипендій здійснюється в установленому порядку за рахунок визначених у Державному бюджеті України видатків на ці цілі.

11. Позбавлення стипендіата державної стипендії може бути здійснено Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, який вносив Уряду пропозицію про призначення державної стипендії відповідному стипендіату.

Нашi партнери