Факультет фізичного виховання Херсонського державного університету

Факультет фізичного виховання та спорту є одним із наймолодших факультетів Херсонського державного університету. Він заснований у 1994 році.
Державне ліцензування (серія АВ № 420874)
ДАК від 01.07. 2008 р. протокол № 72 (Наказ МОН України від 07072008 р. № 2180-Л)
Дата видачі ліцензії 05.11.2008 р.

Факультет готує фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” для роботи в спортивних закладах та закладах освіти в галузі знань: 0102. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. За напрямами підготовки: 6.010201, 7.010201, 8.010201. Фізичне виховання; 6.010202, 7.010202. Спорт.

Навчання проводиться на денній, заочній та екстернатній формах як за рахунок державного бюджету, так і за кошти юридичних або фізичних осіб.
Заяви для вступу подаються до приймальної комісії університету за адресою: м. Херсон вул. 40 років Жовтня, 27. у термін з 23 червня по 22 липня, а абітурієнти, які вступають на навчання  за кошти юридичних або фізичних осіб – до 25 серпня.

До заяви додається:
1. Документ державного зразка про повну загальну середню освіту або
документ про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, його копію.
2. Медичну довідку за формою 086-У, завірену у здоровпункті ХДУ.
3. Довідку з обласного центру здоров’я і спортивної медицини.
4. Копію свідоцтва про народження, завірену у нотаріуса.
5. Копію паспорту та ідентифікаційного коду.
6. 4 фотокартки (3х4 см).
7. Тека для особової справи, 2 поштових конверти.
8. Резюме вступника (за формою, затвердженою приймальною комісією).
9. Сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (оригінали або
завірені копії) з української мови і літератури та  біології.

При собі мати: паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво, класифікаційну книжку спортсмена.
Абітурієнти складають іспити:  професійний конкурс (фізична підготовка).

За довідками звертатися:
- на факультет фізичного виховання та спорту  (вул. 40 років Жовтня, 27), тел. 32-67-65
- д о   п р и й м а л ь н о ї   к о м і с і ї,  за  телефоном 32-67-12

Для учнів 10-11 класів працює  Центр довузівської підготовки:  тел. (0552) 32-16-34

 

На сьогоднішній день на факультеті  на денній, заочній та екстернатній  навчаються полнад 550 студентів.

Факультет фізичного виховання підтримує тісні зв’язки з провідними вузами України: Львівським державним університетом фізичної культури, Київським національним університетом фізичної культури, Харківською державною академією фізичної культури, Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського, фізкультурно-спортивними закладами Херсонщини та іншими.
Майже 70 % випускників Херсонського вищого училища фізичної культури вступають до факультету фізичного виховання та спорту, більше 60 % абітурієнтів вступають на I курс після закінчення центра довузівської підготовки та Академічного ліцею при ХДУ.

Викладання з підготовки фахівців на факультеті здійснюють  3 професори, 15 кандидатів наук, 3 аспиранти, 5 заслужених тренерів України.
 
Факультет фізичного виховання та спорту включає кафедри:
1. Кафедра теорії та методики фізичного виховання 
2. Кафедра олімпійського на професійного спорту 
3. Кафедра  медико-біологічних основ фізичного виховання та спорту.

Навчальні комплекси факультету
Спільний навчальний комплекс факультету та Херсонського вищого училища фізичної культури
(керівники - професор Кедровський Борис Григорович, доцент Барбін Леонід Миколайович).

Спортивні команди університету (факультету)
Гандбольна команда вищої ліги України - "Університет-Дніпрянка" - головний тренер Михайло Милославський

Детальніше про факультет на сайті ХДУ

73002, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27, головний корпус (ауд.120)

Декан факультету - професор Кедровський Борис Григорович


(0552) 32-67-65, 32-67-12, e-mail: office@ksu.ks.ua

Нашi партнери